plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L6/03/X
Tytuł zadania: Nowe atrakcje dla dzieci na Placu Miast Partnerskich
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 339
Wnioskodawca: Marek Werner | 782 056 976
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: W ramach nowych atrakcji dla dzieci na Placu Miast Partnerskich proponuję: wykonanie nowego placu zabaw w miejscu obecnego już zniszczonego - na podstawiegotowego już projektu przebudowy placu zabaw wykonanego w roku 2019 (Muzyczne Place Zabaw - lokalizacja nr 9). Wykorzystanie już gotowego projektu na ten cel zmniejszy koszty wykonania tego zadania , co jest bardzo ważne przy dzisiejszej inflacji.
Lokalizacja główna Ligota - Panewniki
Plac Miast Partnerskich w dzielnicy Ligota
Szacunkowe koszty: 588 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: mapa.pdf; projekt.pdf;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 585 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł