plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L10/05/X
Tytuł zadania: Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Dobrej
Wnioskodawca: Adam Bomba
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Budowa miejsc postojowych na działce nr 114 – wzdłuż ul. Dobrej na odcinku od wjazdu od strony ul. Widok (od budynku Dobra 1 do budynku Dobra 5), po prawej stronie ulicy. Likwidacja istniejącego chodnika i żywopłotu, utworzenie 20-22 miejsc postojowych z pominięciem terenu bezpośrednio pod drzewami, odtworzenie żywopłotu. Proponuje się utworzyć miejsca postojowe tak jak wykonano to na odcinku od Dobra 9 do Dobra 19.
Lokalizacja główna Dąb
Przy ul. Dobrej po prawej stronie, na odcinku od budynku Dobra 1 do budynku Dobra 5
Szacunkowe koszty: 164 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 180 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na warunki techniczne, realizacja uniemożliwiłaby korzystanie z przylegającego ciągu pieszo-jezdnego. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Wykonanie wnioskowanych miejsc parkingowych wraz z likwidacją istniejącego chodnika jest niewskazane, gdyż osoby korzystające z proponowanych miejsc parkingowych wychodzić będą bezpośrednio na jezdnię ul. Dobrej, a nie na chodnik jak ma to obecnie miejsce. Ponadto brak chodnika wpłynie na zdecydowane zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych.