plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/04/X
Tytuł zadania: "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Wnioskodawca: Izabela Kornecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zadanie będzie polegało na gruntownym remoncie zaplecza sanitarnego dla chłopców klas I - III, IV - VI i VII - VIII tzn. wymiana glazury, kabin toaletowych, wymiana sanitariatów, armatury, umywalek, instalacji hydraulicznej niezbędnej do prawidłowego przepływu wody. Montaż sanitariatów na odpowiednim poziomie dostosowanym do wzrostu uczniów. Malowanie 5 sal lekcyjnych wraz z wymianą oświetlenia na ledowe - energooszczędne. Projekt wpisuje się w cel strategiczny numer CJ3 (Urozmaicona oferta świadczonych usług publicznych) - zawarta w "Strategii rozwoju Miasta Katowice 2030", wytyczających następujący kierunek działania: "Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych i administracji publicznej oraz w cel strategiczny oznaczony jako CJ2 (Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu).
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Krzyżowa 12 Katowice
Szacunkowe koszty: 220 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19