plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/06/X
Tytuł zadania: Scena za szybą - cykl działań z teatrem i wokół teatru dla społeczności lokalnej "Wełnowiec - Józefowiec"
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 168
Wnioskodawca: Magdalena Pilip | pilipmagda@gmail.com; tel: 661 427 547
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców - rodzin z dziećmi, dzieci szkolnych i przedszkolnych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów z dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec w tym także dla osób niesłyszących i niedosłyszących. To propozycja szeregu działa zachęcających do kreatywnego spędzania czasu i czerpania inspiracji z TEATRU realizowana poprzez warsztaty teatralne i twórcze rozwijające kreatywność, wyobraźnie i umiejętności; spektakle teatralne w tym musicale i monodramy dające możliwość przeżywania sztuki, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i twórczego myślenia oraz poprzez spotkania z ludźmi tworzącymi teatr.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Miejski Dom Kultury "Koszutka" filia "Dąb", ul. Krzyżowa 1 Katowice
Szacunkowe koszty: 89 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 89 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Koszutka"