Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L6/14/X
Tytuł zadania: Poprawa bezpieczeństwa w pobliżu osiedla Kokociniec -wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kijowskiej i lasu Panewnickiego
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Dorota Żywica | e-mail: kontakt@kokociniec.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Poprawa bezpieczeństwa w pobliżu osiedla Kokociniec to zadanie o charakterze lokalnym mające na celu wymianę obecnych słupów oświetleniowych na ul. Kijowskiej, wzdłuż lasu Panewnickiego oraz zamontowanie dodatkowego słupa oświetleniowego na zakręcie ul. Kijowskiej i Wybickiego. Zrealizowanie tego zadania pozwoli lepiej doświetlić jezdnię, miejsca parkingowe, chodnik wraz z pasami zieleni, przejścia dla pieszych oraz dwóch przystanków autobusowych. Jest to kontynuacja zadnia z VII edycji do Budżetu Obywatelskiego pn. „ Bezpieczeństwo przede wszystkim” – doświetlenie ul. Kruczej.
Lokalizacja główna Ligota - Panewniki
Ulica Kijowska 95 / 93 / 91 / 87
Szacunkowe koszty: 290 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: zdjęcia.pdf;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 290 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Istniejące słupy oświetleniowe nie są własnością miasta Katowice. Brak podstaw prawnych do realizacji wniosku.