Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011315

Nabór wniosków został zakończony.

Trwa weryfikacja merytoryczna wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego (do 19 sierpnia) i Zielonego Budżetu (do 11 września)

ZIELONY BUDŻET - ZOBACZ ZESTAWIENIE BUDŻET OBYWATELSKI - ZOBACZ ZESTAWIENIE