plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Budżet Obywatelski w Katowicach X edycja
PROJEKTY NIEWYBRANE DO REALIZACJI

Numer ID: L1/06/X
Tytuł zadania: Wybrukowanie alejek głównych w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach stanowiących łącznik komunikacyjny pomiędzy ul. Kościuszki i Mikołowską dla okolicznych mieszkańców
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1032
Wnioskodawca: Marek Kropidło
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 521 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/02/X
Tytuł zadania: Zielony Zakątek - Skwer
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 444
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk | przemyslaw.pietrzyk@onet.eu
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 113 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 20 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/04/X
Tytuł zadania: Strefa aktywności fizycznej, czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 963
Wnioskodawca: Borys Pronobis | Jadwiga Górecka tel. 793 800 658, Joanna Głuszek tel. 509 341 025
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 172 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 10 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L3/08/X
Tytuł zadania: Godki z rajzy - Spotkania podróżnicze
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 41
Wnioskodawca: Sandra Gocel | sgocel@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 14 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L3/09/X
Tytuł zadania: RETROTEKI – potańcówki w ogrodzie – lata 70., 80. i 90.
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 46
Wnioskodawca: Anna Stasierska | stania1@poczta.onet.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 26 100.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L3/10/X
Tytuł zadania: Wyposażenie Sali plastycznej dla Zawodzia
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 50
Wnioskodawca: Aldona Adamska-Dziuba
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 50 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L3/11/X
Tytuł zadania: Święto Dzielnicy Wrześniówka 2024
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 104
Wnioskodawca: Lucyna Biskupska
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 59 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L3/13/X
Tytuł zadania: Film pod Chmurką - kino plenerowe
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 157
Wnioskodawca: Honorata Wapienik
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 44 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L4/05/X
Tytuł zadania: Rewitalizacja kortów tenisowych w Dolinie Trzech Stawów
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 738
Wnioskodawca: Krzysztof Gargula | krzysztof.garg@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 10 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L4/06/X
Tytuł zadania: Parking przy Pułaskiego 27
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 151
Wnioskodawca: Adam Południak | poczta@adampoludniak.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 175 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł. Zadanie o charakterze dwuletnim.
Zadanie możliwie do realizacji w lokalizacji: Pułaskiego 27 z wyłączeniem części nieruchomości na której obwiązuje plan 11UMW

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L4/09/X
Tytuł zadania: Naturalny plac zabaw - ogródek
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 66
Wnioskodawca: Aleksandra Stolecka | stolecka.aleksandra@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 4 980.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46 40-282 Katowice
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L4/12/X
Tytuł zadania: Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 197
Wnioskodawca: Marek Krzyżak | maakoora@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 168 529.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 845 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46 40-282 Katowice

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L4/13/X
Tytuł zadania: Sportowa dwunastka - wzmocnienie sportowego potencjału Szkoły Podstawowej nr 12
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 863
Wnioskodawca: Anna Tomsia-Zając | 782 921 000
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 326 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 26 550 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Paderewskiego 46 40-959 Katowice

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L6/03/X
Tytuł zadania: Nowe atrakcje dla dzieci na Placu Miast Partnerskich
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 339
Wnioskodawca: Marek Werner | 782 056 976
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 585 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L6/04/X
Tytuł zadania: Miasteczko ruchu drogowego - poznajemy zasady bezpiecznego zachowania w mieście
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 919
Wnioskodawca: Krzysztof Skubacz | karo82@op.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 210 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu