plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Budżet Obywatelski w Katowicach X edycja
PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI

Numer ID: L1/01/X
Tytuł zadania: STAWIAM NA KSIĄŻKI! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 487
Wnioskodawca: Aleksandra Gałuszka | alagraniczny@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 22 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/02/X
Tytuł zadania: Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 583
Wnioskodawca: Ingeborga Greiner-Otręba | ingeborgagreiner@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 19 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/03/X
Tytuł zadania: BO KSIĄŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 442
Wnioskodawca: Sławomir Hordejuk | slawomirh@o2.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 15 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/04/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 467
Wnioskodawca: Izabela Wolniewicz
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 8 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/05/X
Tytuł zadania: WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1238
Wnioskodawca: Joanna Morys | morys.joanna@lo2katowice.edu.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 130 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie II Liceum Ogólnokształcące
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/07/X
Tytuł zadania: "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 296
Wnioskodawca: Fajer Karolina | fajer.karolina@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 234 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 10
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/08/X
Tytuł zadania: Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 139
Wnioskodawca: Agnieszka Bytomska | 606 994 773
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 45
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/09/X
Tytuł zadania: Zielony skwer w centrum Katowic
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1884
Wnioskodawca: Grzegorz Żądło | gzadlo@wp.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 165 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/10/X
Tytuł zadania: Kąciki Doświadczania Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 504
Wnioskodawca: Urszula Okrajek
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Polityki Społecznej
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Żłobek Miejski w Katowicach
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/11/X
Tytuł zadania: Odnawiamy plac zabaw w SP 15
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1078
Wnioskodawca: Adam Skowron | skowronpr@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 76 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 15
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L1/12/X
Tytuł zadania: Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 340
Wnioskodawca: Adam Skowron | skowronpr@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 66 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 000 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 2.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/01/X
Tytuł zadania: Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1076
Wnioskodawca: Borys Pronobis
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 31 300.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/03/X
Tytuł zadania: "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1650
Wnioskodawca: Sylwia Matusiak-Bednarz | sylwiamb83@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 238 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/05/X
Tytuł zadania: Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 638
Wnioskodawca: Barbara Kosterska
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 22 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/07/X
Tytuł zadania: Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1049
Wnioskodawca: Iwona Niedbał | iwona.niedbał@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 194 823.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu