plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011315

DO ZAKOŃCZENIA GŁOSOWANIA NA WNIOSKI Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POZOSTAŁO

Zakończyliśmy weryfikację merytoryczną wniosków
złożonych w X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

WNIOSKI OCENIONE POZYTYWNIE WNIOSKI OCENIONE NEGATYWNIE

Zakończyliśmy weryfikację merytoryczną wniosków
złożonych w IV edycji Zielonego Budżetu w Katowicach.

 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

WNIOSKI OCENIONE POZYTYWNIE WNIOSKI OCENIONE NEGATYWNIE