Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/01/IV
Tytuł zadania: Zielony Zakątek -Skwer
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Przemyslaw Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Zadanie ma na celu integrować mieszkańców Załęskiej Hałdy poprzez stworzenie mini skweru postawienie ławki, stołu i małej łąki kwietnej wraz z koszem na śmieci.
Dokładny adres: Skrzyżowanie ulic Przekopowa i Załęska Hałda
Szacunkowe koszty: 11 600.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Faza uzgodnień założeń projektowych – w trakcie realizacji