plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/02/IV
Tytuł zadania: Kwietnik
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Założenie małego kwietnika wśród betonowego osiedla mała wyspa zieleni sprzyja miłemu spojzenia na zieleń .
Dokładny adres: Rolna obok przedszkola ,latarnia stoi na środku małej zieleni .
Szacunkowe koszty: 3 800.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 3 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej