plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/03/IV
Tytuł zadania: Skwerek ławka i kosz
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Zamontowanie ławki kosza na śmieci i nowa nawierzchnia trawy z rolki umożliwi mieszkańcom miłego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu starsi seniorzy mogą korzystać z uroków wiosennych i letnich spacerów po czasie pandemii .
Dokładny adres: ul Przekopowa i Wrebowa
Szacunkowe koszty: 4 400.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.