Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/04/IV
Tytuł zadania: Pasieka na Holdzie
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Miód z Hołdy Realizacja projektu ule (Miód z Hołdy) rozstawione na terenach zielonych należących do Miasta Katowice w Dzielnicy Załęska Hałda –Brynów część Zachodnia. -Zakup kilku rodzin pszczelich wraz z Ulami.
Dokładny adres: Obszar okalają ulice Dobrego Urobku od zachodu,od wschodu Wrębowa,od północy Załeska Hałda
Szacunkowe koszty: 6 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 8 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Znane uwarunkowania uniemożliwiają realizację zadania. Nieogrodzone ule z pszczołami mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci, zwłaszcza uczulonych na pszczeli jad.