plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/05/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia krzewów i donice z zielenią przy ul. W. Pola
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 33 000.00 zł
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Zadanie zakłada nowe nasadzenia zieleni przy ul. W. Pola w Katowicach - jednej z głównych ulic w dzielnicy Brynów Zachodni. Planowane są nowe nasadzenia krzewów przy drodze, a także ustawienie kilku donic z zielenią przy skrzyżowaniu ul. W. Pola i Dziewięciu z Wujka. Proponowaną wstępną lokalizację nasadzeń krzewów zaznaczono na zdjęciach będących załącznikiem do wniosku. Gatunki krzewów - tych nasadzanych do gruntu i tego, co mogłoby być nasadzone w donicach - myślę, że ZZM najlepiej będzie w stanie doradzić w tej kwestii - zdaję się na doświadczenie i wiedzę tych osób.
Dokładny adres: Katowice, W. Pola - odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Dziewięciu z Wujka i z ul. Załęską. Działki numer: 2, 3/6, 3/7, 8 KM 13, obręb 0003
Szacunkowe koszty: 13 200.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 33 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej