plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL3/01/IV
Tytuł zadania: 1 Maja - zazielenienie od ul. Granicznej do Uniwersytetu Ekonomicznego
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Jasiewicz
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Opis zadania: Rozpoczęcie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy 1 Maja na długości od Uniwersytetu Ekonomicznego do ul.Granicznej. Ulica jest szeroka, a prawie pozbawiona zieleni.
Dokładny adres: 1 Maja - od ul.Granicznej do Uniwersytetu Ekonomicznego
Szacunkowe koszty: 59 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 1 000 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Realizacja zadania wiązałaby się z koniecznością przebudowy ul. 1 Maja, w tym: zachowania odpowiednich odległości od istniejącej zabudowy, przekładki sieci, ingerencji w szerokość drogi wyznaczoną zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz kosztami znacznie przewyższającymi dostępne środki.