plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL5/01/IV
Tytuł zadania: Zazielenienie obszaru wzdłuż ulicy Drozdów
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Kacper Kwiecień
Charakter zadania: Lokalny: Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka ( 47 032 zł )
Opis zadania: Projekt ma na celu zazielenie pustego obszaru wzdłuż ulicy Drozdów. Obszar ten po remontach został całkowicie pozbawiony zieleni, zatem celem projektu jest przywrócenie drzew we wskazanym miejscu
Dokładny adres: Skowronków
Szacunkowe koszty: 8 250.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na inny cel - tereny inwestycyjne Miasta.