plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL3/02/IV
Tytuł zadania: Kolorowa alejka z koszem na nakrętki
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Grażyna Prycza-Kupny
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Opis zadania: Zadanie będzie polegało na: montażu kosza na nakrętki przy miejskim żłobku na ul. Marcinkowskiego, posadzeniu kolorowych roślin (np. kwiaty, trawy ozdobne, krzewy) przy chodniku w pobliżu miejskiego żłobka na ul. Marcinowskiego prowadzącym w stronę bulwarów Rawy przy ulicy Saint Etienne). W ramach zadania proponuję również usunięcie uschniętego drzewa iglastego (przy ul. Marcinkowskiego) i zastąpienie go nowym.
Dokładny adres: teren przy miejskim żłobku, ogrodzie domu kultury i przejściu w stronę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Marcinkowskiego
Szacunkowe koszty: 5 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kształtowania Środowiska
Szacunkowe koszty: 8 170.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. W połowie 2024 r. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej SUP w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zgodnie z którą od połowy 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju - butelki czy kartonu. Tym samym z obiegu znikną zbierane obecnie (oddzielnie od opakowania ) nakrętki.