plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/06/IV
Tytuł zadania: Łąka kwietna przy skwerze Gołby
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Zadanie polegałoby na wykonaniu łąki kwietnej, która znalazłaby się przy chodniku prowadzącym od przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Dziewięciu z Wujka w kierunku osiedla przy ul. Gallusa. W ramach zadania wykonano by łąkę kwietną o szacunkowej powierzchni wynoszącej około 160m kwadratowych.
Dokładny adres: Katowice, ul. Dziewięciu z Wujka / skwer Gołby
Szacunkowe koszty: 19 800.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.