Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/01/IV
Tytuł zadania: Młode drzewa dla Śródmieścia – odnowienie drzewostanu wokół II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Tomasz Sochacki
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: Wycięcie starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew (np. pochylonych, częściowo uschniętych), wzdłuż ogrodzenia oraz na terenie II Liceum Ogólnokształcącego - przy ulicach Kilińskiego, Jordana, Głowackiego oraz na podwórzach szkoły. Nasadzenie młodych drzew. Proponujemy następujące gatunki: jabłoń ozdobną, jabłoń rajską, perełkowiec japoński miododajny, akację żółtą syberyjską, złotokap, paulownię puszystą, śliwę tarninę, 2 orzechy włoskie. Są to drzewa ozdobne, gęste, w większości miododajne, mogące stanowić schronienie i pokarm dla zwierząt.
Dokładny adres: Ulice Kilińskiego, Głowackiego i Jordana (odcinek pomiędzy ulicami Głowackiego a Kilińskiego)
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 65 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa