plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/07/IV
Tytuł zadania: Nasadzenie zieleni wokół pomnika ks. Jana Machy na skwerze ks. Jana Machy
Wnioskodawca: Barbara Gorgoń
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Poprawa estetyki zieleni wokół wokół pomnika ks. J. Machy
Dokładny adres: Koło budynku W.Pola 2 Katowice
Szacunkowe koszty: 10 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 2 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej