plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL3/04/IV
Tytuł zadania: Nasz piękny ogród
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 5 530.00 zł
Wnioskodawca: IRENA CHALUCH
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Opis zadania: Celem zadania jest upiększenie i pielęgnacja ogrodu środowiskowego w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka, który został zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. Planujemy zakup i montaż oświetlenia ogrodowego (solarnego), zakup i montaż poidełek dla ptaków i owadów oraz zakup i montaż figur, figur donic oraz donic betonowych, które upiększą ogród. W ramach pielęgnacji planujemy zakup ziemi ogrodniczej, nawozów oraz nasion i roślin.
Dokładny adres: Staszica 2 40-230 Katowice
Szacunkowe koszty: 5 530.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 5 530.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa