Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/02/IV
Tytuł zadania: Rząd zieleni, nie słupków, na ulicy Stalmacha!
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: W ramach projektu wbite w pas zieleni przy ul. Stalmacha, na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Mikołowską metalowe słupki zostaną zastąpione krzewami, które poza uniemożliwianiem nielegalnego parkowania będą posiadały również wartość przyrodniczą, komponującą się z zasadzonymi tam drzewami.
Dokładny adres: ul. Stalmacha, odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Mikołowskiej
Szacunkowe koszty: 35 200.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 50 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej