plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL7/05/IV
Tytuł zadania: Park Mościckiego na sto lat Kolonii
Wnioskodawca: Maria Danielska
Charakter zadania: Lokalny: Załęże ( 52 840 zł )
Opis zadania: Będzie kontynuowana rewitalizacja Parku Mościckiego zmierzająca do przywrócenia terenowi walorów estetyczno-rekreacyjnych, co jest bardzo ważne dla Kolonii Mościckiego, jak i sąsiadującego Tysiąclecia, a przede wszystkim mieszkańców Załęża, którzy są stałymi klientami Auchan.To właśnie ten teren od lat jest obserwowany nie tylko przez mieszkańców Kolonii, ale i z całej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, poruszających się komunikacją miejską (tramwajowo- autobusową), samochodową i kolejową. Należy też podkreślić, że w bliskim sąsiedztwie Parku będzie realizowana siedziba prokuratur wszystkich szczebli, a tym samym zmniejszy się powierzchnia zielonych terenów z dziko, naturalnie rosnącymi drzewami i roślinnością, co będzie przez kolonistów. Obecnie widać już dużo oznakowanych drzew, które w niedalekiej przyszłości znikną z powierzchni ziemi. Dodatkowym bodźcem na realizację tego projektu jest fakt, że Kolonia Mościckiego w latach 2027 - 2028 będzie obchodziła 100-lecie swojego istnienia. W ramach realizacji ww. projektu przewiduje się wykonanie następujących zadań: 1/ sadzenie 5 drzew na terenie "dzikiego boiska" . Będą to drzewa nie tylko popularne, ale i ozdobne, 2/ sadzenie krzewów kwitnących w okresie wiosna - jesień - 50 mb, 3/ posadzenie rabat kwiatowych kwitnących w okresie wiosna - jesień - 50 m2
Dokładny adres: Katowice - Załęże, Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka, na terenie "dzikiego boiska" na przeciwko ulic Czoika - Ciemały.
Szacunkowe koszty: 52 535.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji - teren udostępniony instytucji publicznej.