plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL3/05/IV
Tytuł zadania: Zielona Klasa
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 24 150.00 zł
Wnioskodawca: Monika Sekuła
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Opis zadania: Zadanie ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Gen.J.Ziętka w Katowicach oraz mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach szkolnych. Głównym celem jest propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez udział w warsztatach ekologicznych , świadome segregowanie odpadów, sadzenie roślin miododajnych i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Dokładny adres: Katowice 40-230 ul.Staszica 2
Szacunkowe koszty: 24 150.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 24 150.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi


Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa

Informacje o realizacji zadania

Przygotowanie kosztorysu i harmonogramu realizacji - marzec 2024. Warsztaty ekologiczne VI 2024. Konkursy ekologiczne V-IX 2024. Zakupy IV-VI.  Planowane zakupy: nagrody dla uczniów - konkursy ekologiczne, leżaki z nadrukiem 10 sztuk , kosze do segregacji odpadów, ogrodowy stół do gry w szachy, gry ogrodowe (kręgle, rzutki itp.), szachy, lupy, kompasy, lornetka, stacja pogodowa, binokular, kwasomierze, doniczki, ziemia ogrodowa, nasiona, rośliny ozdobne, nawozy - do przeprowadzenia warsztatów.