plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/08/IV
Tytuł zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie skwerku przy ZSP nr 8
Wnioskodawca: Łukasz Jaksik
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Uporządkowanie i rewitalizacja trawnika pomiędzy drzewami, zasianie trawnika oraz utworzenie łąki kwietnej wraz z hotelem dla dzikich owadów, wydzielenie dróżki dla dzieci idących do i ze szkoły, stworzenie kilku kwietników z roślinami wieloletnimi, nasadzenie żywopłotów aby nie niszczyć skwerka. Zakup tablicy/tablic informacyjnych, które przy współpracy z okoliczną szkołą i przedszkolem będą służyły jako elementy edukacyjne przy różnych projektach związanych z ogólnie pojętą ekologią (zwiększenie świadomości dzieci i mieszkańców). Zakup i montaż karmników na drzewach dla okolicznej fauny.
Dokładny adres: Hetmańska
Szacunkowe koszty: 38 800.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 37 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa