plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL4/02/IV
Tytuł zadania: Zakup i montaż metalowego kosza na plastikowe nakrętki
Wnioskodawca: Agnieszka Uciakiewicz
Charakter zadania: Lokalny: Osiedle Paderewskiego - Muchowiec ( 63 022 zł )
Opis zadania: Zakup i montaż w rejonie stacji rowerowej na Sowińskiego (przy niepublicznym przedszkolu Wesołe Siódemki) metalowego kosza na nakrętki.
Dokładny adres: Ulica Sowińskiego przy stacji rowerowej City By Bike Stacja 5814 Graniczna Targowisko
Szacunkowe koszty: 3 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kształtowania Środowiska
Szacunkowe koszty: 3 670.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. W połowie 2024 r. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej SUP w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zgodnie z którą od połowy 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju - butelki czy kartonu. Tym samym z obiegu znikną zbierane obecnie (oddzielnie od opakowania ) nakrętki.