plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL5/02/IV
Tytuł zadania: Kwietny trawnik na Gawronów
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Katarzyna Zysk
Charakter zadania: Lokalny: Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka ( 47 032 zł )
Opis zadania: Wysianie roślin kwietnych (chabry, maki, dziewanna, nagietek) na istniejącym trawniku naprzeciw pawilonów handlowych
Dokładny adres: Gawronów
Szacunkowe koszty: 2 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.