plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/10/IV
Tytuł zadania: Budowa łąki kwietnej
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Kazimierz Kublin
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Założenie łąki kwietnej przy ul Przyklinga 28
Dokładny adres: Przyklinga 28
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na inny cel - tereny inwestycyjne Miasta.