Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL2/11/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia ozdobnych drzew typu migdałowiec w dzielnicy
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Borys Pronobis
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Opis zadania: Prosimy o nasadzenie wzdłuż głównych ciągów pieszych ozdobnych drzewek typu migdałowiec, tak by mogły one cieszyć okolicznych mieszkańców . Im więcej drzewek tym lepsze powietrze i więcej tlenu . O walorach estetycznych wspomniałem wcześniej .
Dokładny adres: Wodospady, Grzyśki, Filarowa, Hetmańska, Rolna, Kredytowa
Szacunkowe koszty: 5 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania –  5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Drzewka zostały zakupione, przy sprzyjających warunkach pogodowych będą posadzone - w trakcie realizacji