plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL6/09/IV
Tytuł zadania: Przejście nad Kłodnicą i Ślepiotką
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Jerzy Gawlas
Charakter zadania: Lokalny: Ligota - Panewniki ( 116 013 zł )
Opis zadania: Budowa bezpiecznych przejść nad Kłodnicą i Ślepiotką - w obecnym stanie nie ma możliwości przejścia tędy osób starszych i kobiet z wózkami dziecięcymi .
Dokładny adres: Za posesją przy ulicy Zamiejskiej 22 oraz od osiedla przy ulicy Bałtyckiej - za ROD
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.