Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/03/IV
Tytuł zadania: Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 10 000.00 zł
Wnioskodawca: Magdalena Jankowska
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: Planowana realizacja zadania dotyczy zazielenienia przestrzeni publicznej oraz poprawy estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza. W ramach zadania planuje się: • Posadzenie krzewów żywopłotowych na dwóch zielonych wysepkach wzdłuż ulicy Szeligiewicza, naprzeciwko sklepu Żabka (o długości łącznie ok. 13 mb) • Obsianie trawnika wokół krzewów • Umieszczenie jednego nowego, dużego, estetycznego kosza na śmieci, obok przejścia dla pieszych
Dokładny adres: Szeligiewicza 14, naprzeciwko sklepu Żabka
Szacunkowe koszty: 4 925.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 10 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Faza uzgodnień założeń projektowych – w trakcie realizacji