plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL6/13/IV
Tytuł zadania: W trosce o naturę - wiata rowerowa
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: SYLWIA BACIA
Charakter zadania: Lokalny: Ligota - Panewniki ( 116 013 zł )
Opis zadania: Zainstalowanie zadaszonej i wyposażonej w stojaki dla rowerów i hulajnóg wiaty rowerowej, zabezpieczającej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i kradzieżą jednośladów.
Dokładny adres: ul. Zielona 5
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny:  Zadanie nie wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu ( § 9.1  Zarządzenia nr 3051/2023 PMK z dnia 21.03.2023 ).