plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/04/IV
Tytuł zadania: Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Karolina Fajer
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: „EKO OGRÓD W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 45 W KATOWICACH ” Jest zadaniem skierowanym na kształtowanie aktywnej postawy wobec otaczającej przyrody wśród dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 45 w Katowicach, a będących mieszkańcami dzielnicy Śródmieście . W ramach zadania planuje się: 1. Zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią  „Mieszkańcy naszego ogrodu”  „Mieszkańcy parku i lasów” 2. Utworzenie Ogrodu Deszczowego na terenie ogrodu przedszkolnego (patio) – ustawienie kompozycji kwiatowych w ekologicznych doniczkach zasilanych deszczówką 3. „Zielony labirynt”-rewitalizacja skweru przed budynkiem przedszkola  Ustawienie ekologicznych donic , z warzywami i kompozycjami kwiatowymi
Dokładny adres: ul. Sokolska 25
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa