plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL3/10/IV
Tytuł zadania: Marzą mi się MAGNOLIE na Zawodziu
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 30 000.00 zł
Wnioskodawca: Anna Kurzydło
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Opis zadania: Zadanie ma na celu upiększenie jednego z bardziej reprezentacyjnych miejsc na Zawodziu, stanowiącym niejako centrum dzielnicy. Zielona przestrzeń pomiędzy ul. 1 Maja, a torami kolejowymi zostanie obsadzona magnoliami oraz kwitnącymi krzewami. Dzięki Zielonymi Budźetowi ten obszar już wypiękniał i chciałabym kontynuować tą tendencję.
Dokładny adres: 1 Maja
Szacunkowe koszty: 22 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej