plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL6/16/IV
Tytuł zadania: Kwietne ławeczki
Wnioskodawca: Dorota Żywica
Charakter zadania: Lokalny: Ligota - Panewniki ( 116 013 zł )
Opis zadania: Zadanie polega na zamontowaniusześciuławek wraz z donicamiozdobnymi wzdłuż alejki znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach w dzielnicy Ligota-Panewniki.W donicach należy dokonać nasadzeń wieloletnich, łatwych do pielęgnacji. Długość Alejki to ok 180 m / szerokość ok 6 m , ławki mają być zamontowane w odległości od siebie ok 30 m. oraz montaż dwóch eleganckich koszy parkowych wykonanych z tego samego drewna co ławeczki. Drewno to ma być odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
Dokładny adres: Alejka znajdująca się wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach ,w dzielnicy Ligota Panewniki , na osiedlu Kokociniec. W sąsiedztwie ul. Zielona 5 oraz Płochy 36
Szacunkowe koszty: 28 600.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny:  Zadanie nie wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu ( § 9.1 Zarządzenia nr 3051/2023 PMK z dnia 21.03.2023 ).