Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/05/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Wita Stwosza
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 60 000.00 zł
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego pomysłu proponuje się wykorzystanie marnującej się lub przeznaczonej do braku użytkowania przestrzeni miejskiej w obrębie ul. Wita Stwosza, na odcinku od ul. Ligonia do placu Miarki. Celem tego projektu jest odbrukowanie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i placu Miarki, chodnika wzdłuż pochylni przy budynku Wita Stwosza 2, na którym odbywa się nielegalne parkowanie z narażeniem zdrowia oraz życia pieszych, chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i Ligonia, jak również zerwanie asfaltu z planowanej powierzchni wyłączonej przy skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza i placu Miarki, a następnie przeznaczenie uzyskanej w ten sposób przestrzeni na zieleńce. W zieleńcach tych w miarę możliwości proponuje się zasadzenie drzew o koronie kulistej, zaś w miejscach, gdzie ograniczałoby to widoczność kierowcom - niskie krzewy, jak również zasianie trawy.
Dokładny adres: Rejon ul. Wita Stwosza od ul. Ligonia do placu Miarki
Szacunkowe koszty: 51 820.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Faza uzgodnień założeń projektowych – w trakcie realizacji