Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/06/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Styczyńskiego
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego pomysłu proponuje się zazielenienie klepiska przy wschodniej stronie ul. Styczyńskiego, gdzie obecnie rozjeżdżane są resztki zieleni oraz niszczone są wbite drewniane słupki. Celem tego projektu jest zasadzenie w pasie zieleni 3 drzew o koronie kulistej i/lub kilku krzewów liściastych, w celu zastąpienia słupków oraz dosianie trawy.
Dokładny adres: Pas zieleni przy wschodniej granicy ul. Styczyńskiego
Szacunkowe koszty: 10 295.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 17 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej