plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL3/11/IV
Tytuł zadania: Woda naszym skarbem
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 19 500.00 zł
Wnioskodawca: Sonia Jarosz
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Opis zadania: 1. Zakup dwóch zbiorników naziemnych na deszczówkę o pojemności mi. 500l, wraz z montażem 2. Zakup nowych roslin do nasadzeń pozwalających na zagospodarowanie terenu wokół boiska 3. Zakup sprzętu do prac na trawniku w celu przekształcenia go w murawe oszczędzająca wodę
Dokładny adres: Staszica 2
Szacunkowe koszty: 19 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 19 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa