Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/07/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kilińskiego
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego pomysłu proponuje się wykorzystanie powierzchni parkingowej przy wschodniej stronie ul. Kilińskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego, przeznaczonej do wyłączenia z użytkowania przy wprowadzaniu nowej organizacji ruchu i przeznaczenie jej na pas zieleni. Celem tego projektu jest odbrukowanie wąskiego pasa zieleni oraz usunięcie wysokich krawężników, a następnie zasadzenie w uzyskanej przestrzeni drzew liściastych o koronie kulistej, celem zrekompensowania utraty drzew, które zostały wycięte w tym rejonie w ostatnim czasie. Oprócz zasadzenia drzew proponuje się również dosadzenie krzewów liściastych lub żywopłotowych, w zależności od uzbrojenia terenu, zapewnienia bezpieczeństwa pieszym korzystającym z przejścia dla pieszych oraz innych czynników.
Dokładny adres: Wschodni pas zieleni przy ul. Kilińskiego, na odcinku ul. Poniatowskiego - budynek Kilińskiego 46
Szacunkowe koszty: 25 320.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 50 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej