Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/08/IV
Tytuł zadania: Ahoj przyrodo - zielone warsztaty dla przedszkolaków
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 8 882.00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Adamczyk-Kuźma
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: W ramach realizacji zadania pn. „Ahoj przyrodo - zielone warsztaty dla przedszkolaków" proponuje się przeprowadzenie 18 terenowych warsztatów dla dzieci z miejskiego przedszkola nr 3 w Katowicach oraz 9 warsztatów przyrodniczych w przedszkolu. WARSZTATY TERENOWE
 Wiek: 3 - 7 lat
 Czas trwania: 60 minut
 Miejsce warsztatów: Park Kościuszki 
Ilość: 18 warsztatów (8-15 dzieci/warsztat) Warsztaty będą prowadzone przez edukatorki/ów o wykształceniu przyrodniczym, oraz doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla dzieci przedszkolnych. Scenariusz zajęć dostosowany do wieku i potrzeb dzieci. Zajęcia mają rozbudzić w dzieciach ciekawość, rozwijać uważność i skupienie oraz budować i wzmacniać więź z przyrodą. Leśna część parku stanowi idealną przestrzeń do prawidłowego rozwoju małych dzieci, by ćwiczyć motorykę dużą i małą, stymulować zmysły, regulować emocje. Na warsztatach dzieci będą: spędzać czas w naturze wzmacniać więź z naturą poznawać najbliższą przyrodę ćwiczyć równowagę rozbudzać wyobraźnię stymulować zmysły tworzyć leśną sztukę przeżywać przygody bawić się uczyć się współpracy i odpowiedzialności dowiadywać się czegoś o świecie wokół nas, a może i o sobie Proponowane aktywności będą dostosowane do aktualnej pogody, pory roku i warunków panujących w parku. WARSZTATY PRZYRODNICZE W PRZEDSZKOLU: Wiek: 3 - 7 lat
 Czas trwania: 30-45 minut Miejsce warsztatów: przedszkole 
Ilość: 9 warsztatów (15 - 30 dzieci/warsztat)
 Na warsztatach dzieci będą: poznawać ptaki, które spotykają na co dzień usłyszeć lub zobaczyć ślady ich obecności w parku zastanawiać się co jedzą ptaki i czy można je karmić poznawać sposoby w jaki chodzą dzikie (i domowe) zwierzęta i poćwiczą poruszanie się tak jak one. sprawdzać, jakie zostawiają tropy dowiedzą się, kiedy najłatwiej tropić zwierzęta wykonają odbicie tropu w glinie Czas trwania zadania: od dnia podpisania umowy do końca roku 2023 r.
Dokładny adres: Park Kościuszki
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Planowany zakup materiałów (ryza papieru, tonery, glina, taśmy klejące, bloki techniczne, lupki). Realizacja jeszcze się nie rozpoczęła.