plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/09/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kopernika
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 74 000.00 zł
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego pomysłu proponuje się odbrukowanie chodnika narażonego na nielegalne parkowanie lub przeznaczonego obecnie na parking, który zostanie zlikwidowany w ramach wprowadzenia nowej organizacji ruchu, przy ul. Kopernika, na odcinku od ul. Skłodowskiej Curie do ul. Kościuszki. Celem tego projektu jest przeznaczenie wspomnianej przestrzeni na zieleńce oraz dosadzenie tam drzew liściastych o koronie kulistej, co pozwoli na efektywne wykorzystanie nieużywanej przestrzeni, zwiększy ilość zieleni przy tej ulicy, jak również utrudni zajmowanie obrębu zatoki przystankowej przeznaczonej dla autobusów przez kierowców parkujących nielegalnie, jak również jazdę po przejściu dla pieszych przy budynku Skłodowskiej-Curie 13. Uzyskana zieleń będzie miała również pozytywny wpływ na pasażerów czekających na obsługę przy przystanku Katowice Drzymały, dając im cień oraz ochłodę.
Dokładny adres: Okolice budynku Skłodowskiej-Curie 13, Skłodowskiej-Curie 20, Kopernika 1, Kopernika 2, Kopernika 6
Szacunkowe koszty: 66 625.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 80 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej