plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL9/04/IV
Tytuł zadania: Fontanna na stawie Maroko
Wnioskodawca: Adam Baryła
Charakter zadania: Lokalny: Osiedle Tysiąclecia ( 91 325 zł )
Opis zadania: Fontanna na stawie Maroko jest to idealne rozwiązanie, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Z pewnością poprawi wizerunek stawu oraz poprawi komfort życia mieszkańców stawu w upalne dni- dostarczy tlen napowietrzająca wodę.
Dokładny adres: Piastów 17
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie nie wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu (§ 9.1 Zarządzenia nr 3051/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21.03.2023).