plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/01/V
Tytuł zadania: Uwolnijmy drzewa, zasiejmy trawę, stwórzmy prawdziwy pas zieleni na ul. Jordana
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego zadania proponuje się usunięcie kostki betonowej oraz asfaltu w obrębie ul. Jordana, na odcinku Skłodowskiej-Curie - Kościuszki oraz zastąpienie ich elementami zielonymi. Przede wszystkim planuje się zlikwidowanie na rzecz trawnika żwiru, kostek betonowych oraz krawężników w obrębie szpaleru drzew z ewentualnym wyłączeniem części jako "ścieżek" przeznaczonych dla osób wysiadających z samochodów. Dla zapewnienia ciągłości szpaleru sugeruje się dosadzenie 2 drzew wraz z przekształceniem utworzonych w 2022 roku, niespójnych z resztą skośnych miejsc parkingowych na spójne miejsca równoległe. To samo przekształcenie zaleca się dla miejsc "wciśniętych" pomiędzy istniejącymi drzewami, poprzedzielanych powierzchnią wyłączoną, na której obywa się parkowanie niezgodne z przepisami. Oprócz tego wskazuje się do odbrukowania kostkę betonową pozostałą po usuniętych miejscach dla niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych przy południowym chodniku, a także odasfaltowanie powierzchni wyłączonej przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.
Dokładny adres: ul. Jordana na odcinku Skłodowskiej-Curie - Kościuszki
Szacunkowe koszty: 78 900.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów