plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/02/V
Tytuł zadania: Zieleń zamiast asfaltu
Wnioskodawca: Grzegorz Layer
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Podczas niedawnej rewolucji parkingowej w śródmieściu Katowic sporo miejsc parkingowych zostało zlikwidowanych - asfalt wymalowano pasami białej farby tworząc „powierzchnię wyłączoną z ruchu drogowego”. Proponuję stworzenie w tych miejscach niewielkich stref zieleni - nasadzenie krzewów, wieloletnich kwitnących bylin oraz drzew. Taka zieleń pozytywnie wpłynie na mikroklimat, odgrodzi jezdnię od chodników i poprawi estetykę śródmiejskich ulic.
Dokładny adres: ul. Kochanowskiego, Plac Miarki, ul. Kopernika, ul. Jagiellońska, ul. Kościuszki, ul Powstańców, ul. Wita Stwosza, ulica Jordana i okolica.
Szacunkowe koszty: 76 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów