plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/04/V
Tytuł zadania: Dopełnijmy planowaną zieleń, niech nie marnuje się przestrzeń przy ul. Kopernika
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego zadania proponuje się uzyskanie w obrębie zachodniej połowy ul. Kopernika nowych zieleńców w miejscu utworzonych podczas likwidacji miejsc parkingowych powierzchni wyłączonych oraz osłupkowanych zatok, a w szczególności: 1. przy skrzyżowaniu ul. Kopernika oraz Żwirki i Wigury, gdzie wprowadzenie parkowania prostopadłego pogorszyło widoczność niższych pieszych, przy przejściu proponuje się wykonanie zieleńca w kształcie prostokąta zwężając pas ruchu do początku przejścia oraz nasadzenie tam do dwóch drzew bliżej budynków (podobnie do szpaleru na odcinku Żwirki i Wigury-Drzymały); 2. przy skrzyżowaniu ul. Kopernika oraz Kilińskiego, gdzie na powierzchni wyłączonej odbywa się nieprawidłowe parkowanie; 3. przy wejściu na plac Andrzeja, gdzie znajduje się osłupkowana zatoka parkingowa oraz pas powierzchni wyłączonej; 4. przy wjeździe do Aresztu Śledczego, gdzie odbywa się nieprawidłowe parkowanie w obrębie zakazu zatrzymywania się (z pozostawieniem miejsca dla osób niepełnosprawnych parkujących na kopercie). W miejscu uzyskanej przestrzeni planuje się trawniki oraz ewentualne nasadzenia paru krzewów. Realizacja niniejszego projektu będzie uzupełnieniem planowanego zazielenienia wschodniej części ul. Kopernika w ramach zeszłorocznego projektu wybranego do realizacji w ramach Zielonego Budżetu i pozwoli uznać ul. Kopernika za zazielenioną tak bardzo, jak jest to możliwe z poszanowaniem własności prywatnej oraz potrzeb zmotoryzowanych mieszkańców.
Dokładny adres: Zachodnia część ul. Kopernika, od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do wysokości wjazdu na teren Aresztu Śledczego
Szacunkowe koszty: 100 540.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów