plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/05/V
Tytuł zadania: Platany przy bibliotece na ul. Ligonia
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego zadania proponuje się powiększenie zieleńca pozostałego po wycięciu uschniętego, pięknego i potężnego niegdyś drzewa wznoszącego się przy skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza oraz Ligonia, kosztem miejsc parkingowych posiadających blokady i niedostępnych dla mieszkańców, z dziwnym wjazdem przez kopertę dla niepełnosprawnych, a następnie nasadzenie tam dwóch platanów klonolistnych, które za parę dekad będą dorównywać wzrostem usuniętemu drzewu. Jako dopełnienie kompozycji proponuje się dosadzenie żywopłotu oraz zasianie trawy.
Dokładny adres: skwer i zatoka parkingowa przy budynku Wita Stwosza 7, od strony ul. Ligonia
Szacunkowe koszty: 40 623.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej