plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/06/V
Tytuł zadania: „ Z ekologią na Ty” - cztery warsztaty ekologiczne dla dzieci realizowane w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz spacer ekologiczny po Śródmieściu pod przewodnictwem Witolda Szwedkowskiego
Wnioskodawca: Sławomir Hordejuk
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 spotkania w formie warsztatów prowadzone przez ekologicznych edukatorów oraz ekologiczny spacer z Witoldem Szwedkowskim, jednym z liderów Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej. Do udziału w warsztatach zaprosimy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach oraz przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 87 i nr 35. Chcemy, aby zaproszeni goście przybliżyli dzieciom świat ochrony środowiska i ekologii. Zajęcia w bibliotece będą świetnym uzupełnieniem ich edukacji i możliwością poszerzenia swej wiedzy na temat naszej planety i jej bogactw naturalnych. Forma warsztatowa zajęć bardzo aktywizuje dzieci, rozwija ich kreatywność i samodzielne myślenie. Natomiast spacer jest ofertą kierowaną do chętnych mieszkańców Katowic, którzy cenią aktywny wypoczynek na łonie natury, a przy okazji chcą poznać lokalne ekosystemy oraz bogatą faunę i florę najbliższej okolicy.
Dokładny adres: 40-038 Katowice, ulica Rybnicka11 (Filia nr 30); Rynek, Plac Andrzeja, Plac Miarki, Plac Sejmu Śl, Park przy Bibliotece Śląskiej (spacer)
Szacunkowe koszty: 4 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury