plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/07/V
Tytuł zadania: Zieleni nigdy za wiele - kontynuowanie przywracania blasku pasom zieleni na ul. Kilińskiego
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: W ramach niniejszego zadania proponuje się dalszą rewitalizację pasów zieleni znajdujących się wzdłuż ul. Kilińskiego na odcinku Jordana-Poniatowskiego. W styczniu 2023 roku na wniosek Rady Dzielnicy nasadzono tutaj 11 drzew - jak się wydaje, istnieje jeszcze miejsce na kolejne lub dogęszczenie zieleni przez nasadzenie krzewów pomiędzy drzewami. W miarę możliwości drzewa mogłyby również zostać nasadzone w lukach po odkręconych pojedynczych barierkach w ogrodzeniu przy liceum. Poza tym proponuje się frezowanie nieestetycznych pozostałości po pniach drzew oraz usunięcie luźnych kostek granitowych znajdujących się w ziemi oraz ewentualne przekopanie elementów gruntu, w których trawa ma problem z wyrośnięciem lub zastąpienie ich ziemią urodzajną.
Dokładny adres: ul. Kilińskiego na odcinku Jordana-Poniatowskiego
Szacunkowe koszty: 51 480.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej