plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/08/V
Tytuł zadania: Rewitalizacja przestrzeni po zabudowie
Wnioskodawca: Maciej Wcisło
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Rewitalizacja przestrzeni po zlikwidowanym kiosku polegająca na: usunięciu betonowej podmurówki, uzupełnieniu warstwy ziemi, nasadzenie trawy i 2 drzew.
Dokładny adres: Plac Miarki
Szacunkowe koszty: 5 900.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej