plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/09/V
Tytuł zadania: Młode drzewa dla Śródmieścia siedliskami małych zwierząt
Wnioskodawca: Tomasz Sochacki
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Usunięcie starych drzew jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – drzewa są częściowo uschnięte (grozi odpadnięcie gałęzi) lub pochylone, niektóre są słabo ukorzenione, mają rozszczepione pnie, chorują oraz zagrażają ludziom, budynkom i ogrodzeniu szkoły. Łącznie jest to 9 starych drzew: pięć akacji, dwie topole, klon oraz chorujący dąb. Konieczne jest również wykarczowanie pni po drzewach wyciętych wcześniej. Należy zaznaczyć, że do trzech drzew przeznaczonych do wycięcia jest bardzo trudny dostęp (dwie akacje i dąb na podwórku dawnego gimnazjum). Rewitalizacja drzewostanu wokół szkoły - nasadzenie młodych, ozdobnych, miododajnych oraz owocowych drzew i krzewów wpłynie pozytywnie na wygląd centrum miasta, będzie nawiązaniem do znajdującego się w pobliżu skweru, gdzie odpoczywają mieszkańcy Śródmieścia. Piękne, kolorowe drzewa i krzewy poprawią estetykę otoczenia szkoły i będą stanowiły siedliska dla małych zwierząt – owadów, ptaków i ssaków. Mamy nadzieję na zasiedlenie przygotowanych już domków dla owadów (3) oraz budek lęgowych dla ptaków (12). Proponujemy następujące gatunki roślin: jabłoń ozdobną, jabłoń rajską, perełkowiec japoński miododajny, jarzębinę, akację żółtą syberyjską, złotokap, paulownię puszystą, śliwę tarninę, 2 orzechy włoskie, leszczynę, krzewy porzeczek i jagód amerykańskich. Są to drzewa i krzewy gęste, w większości miododajne, w tym kilka gatunków owocowych. Mogą stanowić schronienie i pokarm dla zwierząt, będą również zaopatrywać społeczność szkolną w owoce.
Dokładny adres: Ulice Kilińskiego, Głowackiego i Jordana (odcinek pomiędzy ulicami Głowackiego a Kilińskiego)
Szacunkowe koszty: 52 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej